Inloggen
Zoeken
Verbeter de Donderberg!

Bericht geplaatst op: 1-11-2018De aftrap van dit zogenaamde Jeugd-WOP deel II vindt plaats op dinsdag 30 oktober. Dan maken de leerlingen en de wijk kennis met elkaar. Daarna gaan de leerlingen aan de slag met het formuleren van verbetervoorstellen.

De scholieren krijgen een keuze uit een achttal uitdagingen waarmee ze aan de slag mogen. Bijvoorbeeld de vraag hoe meer bewoners actief worden met werk of vrijwilligerswerk. Of hoe je de mening van mensen met een verschillende achtergrond hoort over zaken die spelen in de wijk. Het wijkontwikkelingsproces (WOP) hoopt dat de jeugdige inspiratie leidt tot verrassende verbetervoorstellen voor de wijk. Tegelijk doen de leerlingen, buiten de schoolmuren, ervaring op met maatschappelijke vraagstukken in de samenleving.

Het initiatief sluit aan op ontwikkelingen om het onderwijs aan te laten sluiten op de praktijk en op maatschappelijke thema’s. Door met hun leerlingen de Donderberg in te gaan, geven de middelbare scholen vorm aan deze ambitie. Ongeveer 85 leerlingen van BC Broekhin, Lyceum Schöndeln en Niekée Roermond starten op 30 oktober met een wandeling door de wijk onder leiding van wijkbewoners. Deze kennismaking is de opmaat voor hun eigen jeugdige wijkanalyse en het komen tot verbetervoorstellen. De verbeterplannen worden in april 2019 in het Limburgse gouvernement gepresenteerd aan een jury van wijkbewoners en wijkprofessionals. De insteek is dat succesvolle ideeën daarna door de leerlingen worden uitgevoerd, eventueel met hulp van professionele partijen in de wijk. Door dit project worden de scholieren zich bewust van de wijk waarin ze wonen, naar school gaan of doorheen fietsen. En van het feit dat hun ideeën ertoe doen en ze de wereld dichtbij huis kunnen verbeteren.

Programma Kick-off Jeugd WOP Donderberg:

Datum > 30 oktober 2018
Locatie > Jongerencentrum Gotcha!, Olieslagersstraat 631, 6044 TV Roermond

13.30: opening door directie scholen en WOP
13.45: interview met rolmodellen uit de wijk
14.15: korte uitleg over de uitdaging door de opdrachtgever
14.30: startschot door wijkwethouder Ferdinand Pleyte, tevens voorzitter WOP Donderberg
14.35: wijkwandelingen in groepen leerlingen o.l.v. wijkbewoners
15.30: leerlingen pitchen eerste bevindingen ‘op de zeepkist’
16.15: afsluiting
Terug

Copyright Lyceum Schöndeln