Inloggen
Zoeken

Toetsen

Toetsen voor de brugklas worden ingeroosterd op eerste lesuren: per week maximaal twee. Uw kind weet ruim van tevoren welk vak op welk moment een toets heeft ingepland. Aan het eind van het schooljaar zijn er een aantal aaneengesloten toetsdagen. Voorafgaand aan toetsdagen is er een toetsvrije zone. Tijdens lesuren vinden ook kleinere schriftelijke of mondelinge overhoringen plaats.

Vanaf klas 2 worden de meeste toetsen afgenomen tijdens drie (5 havo en 6 vwo) of vier toetsweken; dit om de leerlingen goed voor te bereiden op de gebruikelijke wijze van toetsing tijdens vervolgstudies.
Copyright Lyceum Schöndeln