Inloggen
Zoeken

Pauzeverblijven

Om tijdens pauzes de veiligheid in het gebouw zo veel mogelijk te kunnen waarborgen verblijven leerlingen dan op één van de volgende plaatsen: aula / foyer (onderbouw), centrale hal, lockerkelder, kantine in de kelder (bovenbouw). Leerlingen mogen ook verblijven in gangen, als daar is aangegeven dat het om een pauzeplek gaat.
In onderstaande tekeningen zijn deze ruimtes met groen aangegeven.
Copyright Lyceum Schöndeln