Inloggen
Zoeken

Medisch handelen

Een leerling die ziek wordt gaat in principe naar huis: ouders worden gebeld met het verzoek om de leerling op te halen. Wij zijn zeer terughoudend met het verstrekken van pijnstillers.

In principe verstrekt de school geen andere medicijnen dan paracetamol. Medewerkers van Lyceum Schöndeln voeren geen medische handelingen uit. In uitzonderlijke gevallen kunnen ouders hierover afspraken maken met de school. Hiervoor moet contact opgenomen worden met de teamleider.

Zie voor meer informatie hier.
Copyright Lyceum Schöndeln