Inloggen
Zoeken

Lesuitval

Lessen vallen uit omdat de beschikbaarheid van leerlingen of docenten wijzigt. De beschikbaarheid van leerlingen wijzigt als er – bijvoorbeeld voor een hele laag - andere activiteiten gepland zijn. Leerlingen kunnen in zulke gevallen vervangende opdrachten krijgen. Het leerproces moet immers voortgang vinden.
De beschikbaarheid van docenten kan wijzigen om verschillende redenen, bijvoorbeeld: een docent is ingezet bij een andere schoolactiviteit; een docent volgt scholing; een docent is ziek of heeft verlof.
Bij voorspelbare afwezigheid van een docent stellen wij leerlingen in staat om hun leerproces te vervolgen. Dit betekent dat een les wordt ingehaald, dat een les wordt overgenomen of dat leerlingen vervangende opdrachten krijgen in het Leercentrum of in een lokaal, of een extra huiswerkopdracht. De docent is hiervoor verantwoordelijk.
Als een les onverwacht uitvalt, worden de onderbouwklassen zoveel mogelijk opgevangen in het Leercentrum of in een lokaal. Bovenbouw-klassen hebben dan vrij; van deze leerlingen verwachten wij immers een grotere zelfstandigheid. Bovenbouwers kunnen altijd terecht in het Leercentrum.
Als blijkt dat een docent voor langere tijd afwezig zal zijn, worden zijn of haar lessen zo spoedig mogelijk overgenomen door een vervanger.Copyright Lyceum Schöndeln