Inloggen
Zoeken

Lestijden

Lyceum Schöndeln werkt met lessen van 45 minuten. Leswijzigingen staan op de site en op de monitoren in het gebouw. Zie verder hier.

Lyceum Schöndeln biedt in alle lagen begeleiding door een persoonlijke mentor / coach. Tot en met de eerste helft van de vierde klas wordt voor leerlingen en mentor een moment in het lesrooster gereserveerd; daarna plannen leerlingen en mentoren hun afspraken zelf.

Extra begeleiding door vakdocenten vindt zoveel mogelijk naar de behoefte van leerlingen plaats. Samen met mentoren bepaalt de teamleider welke vakbegeleiding wordt aangeboden. Natuurlijk worden de mogelijkheden begrensd door de beschikbaarheid van vakdocenten, buiten hun reguliere lessen.

De (verplichte) onderwijstijd voor de leerling omvat:
1. de in de lessentabel genoemde lessen;
2. de geboden begeleiding door de mentor;
3. de geboden vakbegeleiding;
4. de buiten de lessen om georganiseerde toetsen, bijvoorbeeld in toetsweken;
5. de in de jaaragenda vermelde activiteiten.

Ouders kunnen voor hun kind(eren) verlof aanvragen voor deze verplichte
activiteiten. Als de teamleider besluit dat een verlofaanvraag wordt
ingewilligd, krijgt de leerling een vervangende opdracht.

 
Copyright Lyceum Schöndeln