Inloggen
Zoeken

Jaaragenda

Bovenaan de website staat een link naar de jaaragenda. Deze bevat de data van onder andere ouderavonden, toetsweken, rapportvergaderingen, uitreiking rapporten, bijeenkomsten in het kader van profiel- en beroepskeuze, naschoolse activiteiten en de schoolvakanties.

Bij naschoolse activiteiten die in de jaaragenda vermeld staan, wordt de genoemde groep leerlingen geacht aanwezig te zijn. Verhindering kan op de gebruikelijke manier door ouders gemeld worden; de betreffende leerling krijgt dan een vervangende opdracht.

Copyright Lyceum Schöndeln