Inloggen
Zoeken

Integriteit

Op grond van de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad heeft SOML de Integriteitscode vastgesteld. 

U kunt de tekst van de integriteitscode vinden op de website van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg.

De vertrouwenspersoon integriteit van SOML is dhr. Van Hees: lmavanheesch1935@kpnmail.nl.
Copyright Lyceum Schöndeln