Inloggen
Zoeken

Gezonde school

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen verantwoordelijkheid aangeleerd wordt inzake veilig en gezond gedrag.

In de lessen biologie krijgen leerlingen daarom voorlichting over de gevaren van onveilig vrijen en van het gebruik van genotmiddelen. In mentorlessen komen de risico’s van gokken en andere verslavingen aan bod.

Het gebruik van genotmiddelen is op school verboden. Leerlingen mogen dus geen alcohol in hun bezit hebben en geen drugs gebruiken of verhandelen. Overtreding kan leiden tot schorsing.

SOML wil een veilige en gezonde leer- en werk omgeving bieden aan leerlingen en medewerkers. De meeste SOML-scholen zijn daarom rookvrij zowel in de gebouwen als op de schoolpleinen. Rookvrije schoolpleinen zijn wettelijk verplicht in 2020 maar het streven is om dit zo snel mogelijk op alle scholen te realiseren. Een nieuw fenomeen is het gebruik van de e-sigaret en de shisha-pen. Het gebruik hiervan maakt jongeren vertrouwd met het ritueel en de handeling van roken waardoor de stap naar een nicotine verslaving- tabak of e-sigaret- veel kleiner wordt. De e-sigaret kan zo een opstapje zijn (of worden) naar tabak. Op grond van bovenstaande is er een verbod op de e-sigaret en alle andere vormen van elektronisch roken waaronder de shisha-pen, ook als ze geen nicotine of tabak bevatten.

Een gezonde school heeft ook te maken met gezonde voeding. In de kantine bieden wij daarom verse, gezonde voeding aan, zoals belegde broodjes, groenten en salades, fruitsalades en diverse zuivelproducten. De verkoop van vette snacks is tot een minimum beperkt. We stimuleren gezonde keuzes door gezonde producten goedkoper aan te bieden dan ongezonde(re). Sinds 2016 heeft onze kantine het predicaat ‘Gezonde Schoolkantine’. Dat wil zeggen dat het aanbod en de presentatie voldoen aan de richtlijnen Gezonde kantines van het Voedingscentrum.

Deze richtlijnen schrijven onder andere voor dat wij in elke productgroep minstens één gezonde keuze bieden en dat gezondere producten opvallender gepresenteerd worden. 
Bovendien stimuleren wij in onze kantine het drinken van water. Om het predicaat te behouden voert het Voedingscentrum jaarlijks op onze school een kantinescan uit. Indien nodig treedt de schoolleiding naar aanleiding van deze scan in overleg met de cateraar. 

Wie om gezondsheidsredenen gebruik wil maken van de lift, moet bij zijn teamleider een liftpasje aanvragen. Een leerling die gebruik maakt van de lift mag zich door één medeleerling laten vergezellen. Misbruik van de lift wordt bestraft.
Copyright Lyceum Schöndeln