Inloggen
Zoeken

Schoolkosten voor HAVO/VWO 3

Introductie

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een introductieactiviteit voor alle leerlingen van havo en vwo 3 in en rond onze school. Het programma start met een sportieve activiteit in zwembad De Bosberg in Swalmen. Verder bevat het onder meer een hernieuwde kennismaking, aandacht voor waarden en normen, klassen- en persoonlijke doelen, uitwisseling van studietips en informatie over de werkwijze in klas 3 en de toekomstige profielkeuze. Ook is een bijdrage begroot waarmee klas en mentor het jaar gezamenlijk afsluiten op een manier naar eigen keuze.

Excursie naar Ieper

De secties Geschiedenis en Engels organiseren voor de leerlingen van havo en vwo 3 een ééndaagse excursie naar Ieper. Dit bezoek staat in het teken van de Eerste Wereldoorlog. Het programma in en rond Ieper bevat een selectie uit de volgende onderdelen :

• Hill 60 
• Sanctuary Wood Museum
• Menenpoort
• Tyne Cot Cemetery
• Passchendaele Museum
• De stad Ieper

Deelname aan taaldorp ‘Villangues’ in Namen

In de derde klas nemen leerlingen vanuit het vak Frans deel aan ‘Villangues’, een taal- en cultureel project in Namen. Hierop zijn zij voorbereid sinds klas 2. In Namen voeren zij gesprekken met Franstalige studenten. Zij krijgen ook enkele opdrachten waarbij ze een gesprek in bijvoorbeeld een winkel moeten voeren. Namur is een overzichtelijke stad: alle gesprekken / opdrachten vinden plaats in de binnenstad tussen de Maas en het station. De leerlingen ontdekken een onbekende Franstalige stad, niet ver van huis. Bovendien laat Villangues de leerlingen ervaren dat zij inmiddels voldoende kennis hebben om in het Frans te kunnen communiceren in een authentieke omgeving.

Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB)

Het kiezen van een profiel is op onze school een soort drietrapsraket. Mentoren stellen de profielkeuze eerst klassikaal aan de orde en tenslotte zijn er de individuele gesprekken met de decanen over de profielkeuze. Daar tussenin bieden wij een extra groepsprogramma aan. Leerlingen werken in een kleine groep (circa 10 leerlingen) gedurende een aantal uren onder leiding van een externe deskundige intensief aan hun profielkeuze en leggen tevens een koppeling met opleidingsmogelijkheden en met de arbeidsmarkt.
Er wordt gewerkt aan het achterhalen van belangstelling, persoonlijkheid en geschiktheid voor bepaalde opleidingen en beroepen. De programma's bevatten altijd een uitslag van een interessevragenlijst. Aan het einde van het groepsprogramma maken de leerlingen samen met de loopbaanadviseur een rapportage waarin ze onder meer aangeven welke vervolgstappen belangrijk zijn voor hun profielkeuze en loopbaanoriëntatie. Deze rapportage wordt aan de leerling meegegeven en kan door de ouders bekeken worden. De decanen krijgen ook een terugkoppeling over mogelijke knelpunten. Deze kunnen zij weer gebruiken in de persoonlijke gesprekken over de profielkeuze.
Als u deze kosten betaalt, kan uw zoon / dochter aan het groepsprogramma deelnemen.

 
Copyright Lyceum Schöndeln