Inloggen
Zoeken

Schoolkosten voor HAVO 4

Excursies (educatieve werkweek)

De kosten voor de educatieve week worden apart gefactureerd. Alle leerlingen betalen via de schoolkosten € 50 voor de educatieve werkweek. Voor de leerlingen die vervolgens deelnemen aan een van de reizen wordt dit bedrag in mindering gebracht op de reissom. Voor de thuisblijvers worden van deze € 50 activiteiten bekostigd.
Copyright Lyceum Schöndeln