Inloggen
Zoeken

Het tweede en derde leerjaar


In de onderbouw leren kinderen eigenaar te worden van hun leerproces en succesvol studeergedrag te ontwikkelen. Dat vergt vertrouwen. Van de leerling in zichzelf, van de docent in de leerling en van de leerling in de docent. En natuurlijk van u als ouder. Betrokkenheid van ouders bevordert de kans op succes van leerlingen.

In klas 2 en 3 krijgen leerlingen acht keer de kans tijdens een toetsweek aan te tonen dat ze leerstof beheersen. Tevoren biedt de docent hun mogelijkheden om zichzelf te testen en zo te ervaren wat ze al kennen en kunnen. Bijvoorbeeld via oefenopgaven uit het lesboek, een ‘check yourself’ aan het begin of eind van een les, of een diagnostische toets die leerlingen in de les of thuis maken. Feedback en feedforward van de docent en/of medeleerlingen zijn hierbij onmisbaar. Tussen toetsweken in kunnen leerlingen aantonen dat ze vaardigheden beheersen, zoals luistervaardigheid bij een taal of onderzoeksvaardigheden bij natuurkunde. Door te reflecteren gaat een leerling na of leerdoelen behaald zijn. Bij sommige vakken kunnen leerlingen tussen de toetsweken in aantonen een deel van de stof al te beheersen. Alle toetsen, zowel in de toetsweek als tussendoor, zijn vermeld in het PTD: het Programma voor Toetsing en Doorstroming.

De mentor besteedt in mentorlessen aandacht aan studieaanpak en -vaardigheden, en begeleidt de leerlingen op dit gebied. Lees verder op de pagina Studievaardigheden.

Door deel te nemen aan de workshop ‘Back to School' krijgt u praktische tips over hoe u uw kind succesvol kunt begeleiden bij zijn studie, het plannen van en het leren voor de toetsweken.

In de
tweede klas wijzigt het vakkenpakket. Nieuwe vakken zijn Duits en Natuurkunde en Latijn en Grieks voor de gymnasiumleerlingen. In dit schooljaar volgt uw kind óf het Technasium óf de Cultuurstroom. De keuze hiervoor heeft uw kind aan het einde van de brugklas gemaakt.

De 
lessentabellen voor de tweede en derde klas vindt u onder deze tekst.

Die profielkeuze staat centraal in de derde klas. Uw kind kan kiezen voor één van de volgende vier profielen:

C & M Cultuur en maatschappij
E & M Economie en maatschappij
N & G Natuur en gezondheid
N & T Natuur en techniek

Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel, een profielkeuzedeel en een vrij deel. Mentoren besteden aandacht aan de profielkeuze tijdens de mentorlessen, uw kind heeft hierover gesprekken met de decaan en een extern begeleidingsbureau, tenzij u besluit af te zien van de vrijwillige ouderbijdrage hiervoor.

Om leerlingen te stimuleren eigenaar te worden van hun eigen leerproces bieden we in klas 3 de mogelijkheid de vakken Engels, Frans, Duits en Natuurkunde eerder af te sluiten. Bij Wiskunde volgen leerlingen in periode 4 een wiskundeprogramma dat al aansluit bij hun profielkeuze.
Copyright Lyceum Schöndeln