Inloggen
Zoeken

De brugklas

Het advies van de basisschool wijst uit of uw kind geplaatst kan worden in één van onze havo-vwo-brugklassen. Afwijzing is mogelijk wanneer het advies niet passend is of wanneer passende zorg niet geboden kan worden. Na plaatsing maken leerlingen kennis met de school tijdens een introductieochtend in juni en twee introductiedagen aan het begin van het schooljaar. 

Het schooljaar is verdeeld in vier periodes van elk ongeveer negen weken. In de eerste periode begeleidt de mentor zijn of haar leerlingen gedurende twee mentorlessen en twee studieuren per week. Daarna blijft 1 vast mentoruur staan en ook de studieuren aan het einde van een dag. De lessentabel voor de brugklas vindt u hier.

Vanaf periode 2 zijn er daarnaast 2 momenten beschikbaar om leerlingen extra te begeleiden, die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben. Deze begeleiding kan vakinhoudelijk zijn, bijvoorbeeld Nederlands, Engels, Frans of Wiskunde. Ook kunnen leerlingen hier trainen op hun studie- of sociale vaardigheden, op concentratie of faalangst. Leerlingen leren in de brugklas om zelf te bepalen welke begeleiding voor hen relevant is.

Uw kind zal natuurlijk moeten wennen aan de nieuwe school. Misschien kost dat even tijd. Daar houden we rekening mee met ons toetssysteem (in de brugklas zijn er maximaal 2 toetsen per week en daarnaast ook kleinere overhoringen) en onze cijfers. Zo kunnen brugklassers in de eerste periode voor toetsen niet lager scoren dan een 4. 

Lyceum Schöndeln is Cultuurprofielschool en Technasium, gedurende het hele het brugklasjaar volgen de leerlingen daarom de vakken Cultuurstroom (CS) en Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Aan het einde van de brugklas kiest uw kind voor Cultuurstroom of Technasium in klas twee en drie. In de bovenbouw, de Tweede Fase, kunnen nog alle profielen gekozen worden, ongeacht de keuze voor Cultuurstroom of Technasium in de onderbouw.

Cijfers kunnen te allen tijde ingezien worden via Magister. Behaalde cijfers tellen het gehele jaar mee (voortschrijdend gemiddelde). Na de meivakantie ontvangt u het brugklasadvies van het docententeam over de doorstroom naar het tweede leerjaar.

Aan het eind van het schooljaar wordt bepaald welke leerroute uw kind na de brugklas volgt: havo of vwo (atheneum of gymnasium). Doubleren van de brugklas is in principe niet mogelijk. In bijzondere gevallen beslist de rapportvergadering over de doorstroming van een leerling.




Copyright Lyceum Schöndeln