Inloggen
Zoeken

PTA's bovenbouw

Vanaf leerjaar 4 kenen wij een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin zijn per vak de toetsen opgenomen die meetellen bij de bepaling van het SchoolExamen-cijfer. Dit SE-cijfer levert uiteindelijk gemiddeld met het cijfer voor het Centraal Schriftelijk Examen (CE), per vak het eindcijfer op. Op grond van dit gemiddelde van SE en CE wordt het diploma uitgereikt.

Hieronder vindt u de PTA's voor het schooljaar 2019-2020.
Copyright Lyceum Schöndeln