Inloggen
Zoeken
Burgerschap op school

Bericht geplaatst:op 18-06-2020
Mavo Roermond en Lyceum Schöndeln varen gezamenlijke koers wat betreft het vak burgerschap.

Zo’n beetje tegelijkertijd met het moment waarop het thema burgerschap werd verankerd in de wet (in 2006), startte Roer College Schöndeln al met de horizonlessen. Harry Maas, docent geschiedenis en nauw betrokken bij het burgerschapsonderwijs: “Binnen het docententeam leefden bepaalde onderwerpen heel erg. Hoe ga je om met transgenders, seks of een bepaalde geaardheid van leerlingen? Docenten worstelden daarmee en hadden behoefte aan handvatten.” Maas herinnert zich een jongen die in transitie ging en inmiddels als meisje door het leven gaat. “Daar heeft zij destijds heel open over verteld in de klas”, zegt Maas. Ook ouders worden regelmatig betrokken bij de lessen, bijvoorbeeld als het gaat over mediawijsheid. “Hoe maak je afspraken met kinderen over het gebruik van de telefoon? Dat soort vragen komen dan aan bod.” Maas zou het liefst zien dat alle scholen aparte lessen burgerschap inrichten. “Want als je het bij alle andere vakken neerlegt, dan heb je kans dat het verwatert.”
Bashir Azizi is het daarmee eens. Hij is leraar maatschappijleer op het Roer College Schöndeln. Azizi promoveerde onlangs op het thema wereldburgerschap, waarin een nieuw idee van burgerschap binnen het onderwijs een prominente rol inneemt. Hij kan bogen op een indrukwekkende carrière: hij voltooide een universitaire studie in Afghanistan en de voormalige Sovjet-Unie, was diplomaat, vluchtte naar Nederland vanwege de Moedjahedien. Hij begon in Roermond van voor af aan: leerde Nederlands, deed een studie filosofie en maatschappijwetenschappen en staat inmiddels aan het hoofd van de sectie maatschappijleer en maatschappijwetenschappen van Lyceum Schöndeln.
Goed burgerschapsonderwijs is voor Azizi, gekleed in driedelig kostuum, van levensbelang. Zeker in een vrije samenleving als die van Nederland. Hij formuleert twee aanbevelingen: laat Nederlandse scholen zich meer richten op wereldburgerschap, “want de globalisering vereist dat burgerschap in een bredere context geplaatst moet worden”. Leerlingen moeten zich volgens Azizi niet alleen bewust zijn van de plek die zij als burger innemen in Nederland, maar in de wereld: hoe verhouden zij zich bijvoorbeeld tot vluchtelingen en migranten, wat zijn mensenrechten? Daar kunnen Nederlandse scholen nog wel wat stappen in zetten, is de overtuiging van Azizi. 

Media
  • burgerschap
Copyright Lyceum Schöndeln