Inloggen
Zoeken

Leercentrum

In ons leercentrum werken mediatheekmedewerkers die antwoord geven op een heleboel vragen, uitleg geven over het gebruik van de computers en leerlingen helpen met het zoeken naar informatie. Tevens is de ruimte uitgerust met moderne middelen, een bibliotheek en een stilte/studieruimte. 

Om gebruik te kunnen maken van het leercentrum en van onze computerlokalen dienen leerlingen zich te houden aan onderstaand reglement : 

 • De mediatheek en computerlokalen zijn bedoeld voor leerlingen van onze school. 
 • Aanwezigheid in het leercentrum tijdens tussenuren is verplicht voor de klassen 1 tot en met 3, facultatief voor de klassen 4 tot en met 6. Je blijft, zoals in lessen, in principe een geheel lesuur in het leercentrum.
 • Van een computerlokaal mag je alleen onder begeleiding van een docent gebruikmaken.
 • Tijdens je lessen kun je van het leercentrum gebruik maken als je een toestemmingsbriefje meeneemt van de docent.
 • In het leercentrum en in computerlokalen gelden alle afspraken die ook in lessen gelden (zie schoolgids).
 • Het leercentrum en de computerlokalen zijn bedoeld om te studeren. Eten en drinken zijn daarom verboden.
 • Je veroorzaakt geen overlast voor anderen. Gesprekken voer je op gedempte toon. In de stilteruimte is het uiteraard helemaal stil.
 • Voor het gebruik van ICT-faciliteiten is de 'Gedragscode ICT-faciliteiten Lyceum Schöndeln ' van toepassing.
 • Het spreekt vanzelf dat je zorgvuldig omgaat met apparatuur en meubilair.
 • Na het gebruik laat je jouw gebruikte werkplek natuurlijk netjes achter.
 • In het leercentrum kun je kopiëren tegen betaling van € 0,10.
 • In alle gevallen waarin deze afspraken niet voorzien beslist de    mediathecaris, mediatheekmedewerkers en / of de toezichthouder.     

De ICT Gedragscode is bedoeld voor medewerkers en leerlingen van Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML). De code is er op gericht het gebruik van ICT binnen SOML veilig, snel en betrouwbaar te houden. Daarvoor is het noodzakelijk om met elkaar bepaalde gedragsregels af te spreken. De gedragscode bevat niet alleen regels met betrekking tot het gebruik van de ICT-middelen van SOML, maar ook tot verantwoord internet- en e-mailgebruik en gebruik van de public cloud en social media. Daarnaast bevat de code regels over de manier waarop controle op dit gebruik kan plaatsvinden, zonder daarmee persoonlijke rechten te schaden of wettelijke bepalingen in het gedrang te brengen. De gedragscode heeft de intentie alle betrokkenen duidelijk te maken waar zij aan toe zijn en aan welke regels zij zich dienen te houden. Je vindt de gedragscode ICT op de website van SOML.
Copyright Lyceum Schöndeln