Inloggen
Zoeken

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van leerlingen vastgelegd. Die hebben te maken met bijvoorbeeld: 
  • het onderwijs en specifieke zaken als toetsing, cijfers en rapporten
  • de regels voor gedrag op school
  • privacybescherming
  • de klachtenprocedure.     

Het leerlingenstatuut is opgesteld door de schoolleiding in overleg met het Schoolparlement.
Copyright Lyceum Schöndeln