Inloggen
Zoeken

Management & Organisatie (M&O)

Management en Organisatie is een aparte tak binnen de economie. We noemen dit ook wel bedrijfseconomie. Het gaat over de keuzes die je moet maken als je een eigen onderneming wilt beginnen.

Daarbij komt onder andere aan de orde:
- Welk Product tegen welke Prijs op welke Plaats en hoe Promoten we
ons product? Dit laatste betekent: “Hoe maken we ons product
bekend bij de kopers?
- Hoe ga ik dit allemaal betalen? Met eigen geld of met geleend geld
van de bank?
- Ga ik ook winst maken en waarvoor gebruik ik de winst? Ga ik het
geleende geld terugbetalen of ga ik uitbreiden?
- Hoe kom ik aan goed personeel?
- Waar koop ik materialen in?

Om een eigen onderneming of een overheidsinstelling goed te managen moet je bepaalde eigenschappen hebben. Je moet met mensen kunnen omgaan, je moet kunnen organiseren, je moet inzicht hebben in geldzaken.

Aan al deze zaken en nog vele andere wordt bij het vak M&O aandacht geschonken. Leerlingen leren hoe zij vraagstukken binnen een organisatie kunnen benaderen vanuit het perspectief van het management. Voor leerlingen betekent dit dat zij inzicht ontwikkelen in bedrijfseconomische beslissingen van het management van zowel commerciële als niet-commerciële organisaties.Copyright Lyceum Schöndeln