Inloggen
Zoeken

Maatschappijleer

In je vierde leerjaar maak je kennis met het vak maatschappijleer. Dit is een gemeenschappelijk vak dat zowel op havo als vwo wordt aangeboden.

Maatschappijleer behandelt de volgende domeinen:
• het politieke systeem in Nederland: een parlementaire democratie;
• de Nederlandse rechtsstaat;
• onze cultuur: een pluriforme samenleving;
• het sociaaleconomische systeem: de verzorgingsstaat.

We verdiepen ons in de karakteristieken van de Nederlandse samenleving.

Bij het vak maatschappijleer staat burgerschapsvorming centraal. Dit onderwerp is nauw verbonden met het algemene doel van onderwijs: jongeren in staat stellen om deel te nemen aan onze samenleving en hun de kans bieden op een goede toekomst.

Burgerschapsvorming is vooral een zaak van doen, niet morgen maar nu. Iedere leerling moet nu een bijdrage kunnen leveren aan de eigen omgeving op school en aan onze samenleving. Het is van belang dat zij zich een eigen mening vormen en een standpunt innemen over sociaal-maatschappelijke problemen. We helpen hen een kritisch en democratisch burger te worden.Copyright Lyceum Schöndeln