Inloggen
Zoeken

Frans

Met de Franse taal heb je direct te maken wanneer je bijvoorbeeld in Frankrijk op vakantie bent of in je toekomstige beroep. En vergeet niet dat Frans bijvoorbeeld een officiële taal is van de Verenigde Naties (VN) en van de Europese Unie (EU)!

Frans in de onderbouw
In de onderbouw van havo en vwo is Frans een verplicht vak.
Waar begin je mee in de brugklas?
• Eenvoudige tekstjes lezen, vaak in dialoog;
• De vocabulaire leren die daarbij hoort;
• Een begin maken met de grammatica, gebaseerd op de teksten;
• Luisteren naar gesprekjes;
• Korte briefjes schrijven;
• Samen met klasgenoten in het Frans praten over de onderwerpen die aan bod komen in ieder hoofdstuk.

In de tweede en derde klas gaat het vak Frans op dezelfde manier door en wordt kennis en kunde steeds verder uitgebreid.

Frans in bovenbouw
In de bovenbouw havo en vwo kan het vak gekozen worden in het profieldeel of als vrije keuzevak.
Je gaat door met de vaardigheden (spreken en gesprekken voeren, luisteren, schrijven en lezen).

Elk onderdeel wordt getoetst aan de hand van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het is de bedoeling dat je steeds zelfstandiger gaat werken en oefenen met deze vaardigheden.Copyright Lyceum Schöndeln