Inloggen
Zoeken

Engels

Je kunt niet om het vak Engels heen; iedere leerling, van brugklas tot en met examenklas, volgt dit vak. Dat is ook niet verwonderlijk, want het beheersen van deze taal is van groot belang in de huidige wereld. Je komt deze taal dagelijks tegen, in liedjes op de radio en series of films op tv, maar ook op het internet en later in je vervolgstudie, de zakenwereld of de wetenschap.

Wat je hier gaat leren is vooral gericht op de praktijk – het zelf gebruiken van de taal. Zo ga je leren hoe je zinnen moet bouwen, en dat doen we door je de spelregels van de taal te leren. Deze spelregels noemen we de grammatica van een taal, en je zult een groot deel van
de eerste drie jaren op Schöndeln besteden aan het leren hiervan. Uiteraard heb je niets aan alleen maar regels, en daarom ga je ook veel woordjes leren (vocabulary) waarmee je dan zinnen kunt maken.

De enige reden dat we een taal leren, is namelijk dat we met andere mensen willen communiceren. Praten, luisteren, schrijven en lezen dus. En het is handig om dat ook te kunnen met mensen die geen Nederlands spreken. De meest gebruikte taal om met mensen uit de hele wereld te communiceren, is Engels.

Na de onderbouw (de eerste 3 jaar) zul je naar de bovenbouw (4e, 5e en misschien 6e klas) gaan. De bedoeling is dat je nu de regels van de taal kent, en zelf de taal kunt gebruiken. Je gaat boeken lezen, brieven schrijven, een spreekbeurt houden (in het Engels natuurlijk!), nóg meer woordjes leren, korte verhalen schrijven en nog veel meer. Zo kun je laten zien dat jij de Engelse taal kunt gebruiken, en klaar bent om aan een vervolgstudie te beginnen.Copyright Lyceum Schöndeln