Inloggen
Zoeken

Biologie

Het vak Biologie neemt leerlingen mee op een ontdekkingstocht door de levende natuur. Daarbij verbazen ze zich iedere keer opnieuw over de veelzijdigheid van de natuur en het vak. Het leven kent vele verschijningsvormen, van microscopisch kleine bacteriën tot olifanten. Ook het vak zelf kent een breed scala aan onderwerpen zo uiteenlopend als de anatomie van de mens, natuurbehoud en evolutie. Maar er wordt eveneens uitgebreid stilgestaan bij kenmerken en processen die bij alle levende wezens aanwezig zijn. Zo bestaan alle levende wezens uit cellen, vindt overerving van eigenschappen overal op vergelijkbare wijze plaats en zijn alle soorten via evolutionaire lijnen met elkaar verbonden.

Het vak Biologie legt een onmisbare basis voor onder andere beroepen in de gezondheidszorg, biomedisch onderzoek, bio-technologie of bijvoorbeeld natuurbehoud. Verder vormt het een basis om verantwoord mee te denken over actuele maatschappelijke vraagstukken zoals embryoselectie, zin en onzin van vaccinaties of het gebruik van stamcellen.

Zowel de eenheid als de verscheidenheid van het leven komen tijdens de lessen aan bod. Lessen die, afhankelijk van het onderwerp, bestaan uit klassikale uitleg (ondersteund door audiovisuele middelen) of het werken aan opdrachten. Deze laatste hebben vaak de vorm van practica zoals microscopie, het kweken van bacteriën, onderzoek naar voedingsmiddelen of de werking van enzymen. Zo ontdek je de natuur niet alleen via teksten maar ook aan de hand van concrete vraagstukken en opdrachten.

Bij het zoeken van antwoorden op dergelijke vraagstukken kiezen biologen voor een wetenschappelijke aanpak. Wetenschap zien we als een manier van denken en werken waardoor antwoorden op vragen niet worden verzonnen maar onderbouwd door onderzoek. Tijdens de lessen maak je kennis met de manier waarop biologen onderzoek doen en voer je zelf onderzoekjes uit.
Copyright Lyceum Schöndeln