Inloggen
Zoeken

Wereldbaan met aardrijkskunde

Met aardrijkskunde in het pakket staan leerlingen sterk als het gaat om werk in sectoren als: klimaatonderzoek, seismologie, hydrografie, bodemonderzoek, weg- en waterbouw, delfstofwinning, energie, landbouw, milieukunde, crisisbeheer en water-, natuur- en landschapbeheer, hulpverlening, verkeer- en transportsector, vastgoed, ruimtelijke ordening, planologie, binnen- en buitenlands bestuur en beleid, politiek, Geo-informatie, ICT, reiswereld, internationale handel en journalistiek.

Aardrijkskunde gaat over thema’s als:

- klimaatverandering en zeespiegelstijging
- natuur- en milieurampen, extreem weer, aardbevingen, vulkanen en vervuiling
- water en landschap
- duurzame ontwikkeling, voedselvraagstukken, verdeling welvaart
- energie- en grondstoffenvoorziening
- Europa, Nederland en het eigen leefgebied
- mobiliteit, ruimtelijke inrichting en stedelijke vernieuwing
- toerisme
- migratie en multiculturele samenleving
- globalisering
- kaarten, satellietbeelden en navigatie.
Copyright Lyceum Schöndeln