Inloggen
Zoeken

Samenvatten

Hoe maak je een goede samenvatting?

Het handigste is het, als je op de tekst die je moet samenvatten, ook kunt schrijven. Kopieer de bladzijde uit het lesboek.

stap 1: oriënterend lezen

Je begint met het oriënterend lezen van de tekst. Hierbij kijk je of je de tekst in kleinere stukjes moet verdelen. Je kijkt naar titel, tussenkopjes, bron, eventuele illustraties.

stap 2: intensief lezen

Dan begin je met het intensief lezen van de tekst. Hierbij lees je de hele tekst (of het stuk dat je uitgezocht hebt). Je markeert signaalwoorden en gaat op zoek naar verbanden in de tekst.

Probeer zelf al eens een tussenkopje te maken (een kleine samenvatting van de alinea).

Markeer kernzinnen en streep voorbeelden door, die zijn meestal niet belangrijk.

Probeer zoveel mogelijk bij de tekst te schrijven: actief bezig zijn. Hierdoor leer je ook al de stof.

stap 3: Schematische samenvatting maken

Maak je samenvatting zo kort mogelijk. Schrijf geen hele zinnen over maar maakt veel gebruik van schema's.

Probeer de tekst in grote lijnen na te vertellen in eigen woorden. Hierdoor kom je erachter of je de tekst ook begrijpt (stap 1 van effectief leren).
Copyright Lyceum Schöndeln