Inloggen
Zoeken

Extra vak

In het kader van ons streven naar excelleren staat Lyceum Schöndeln aan leerlingen toe om in de Tweede Fase schoolexamen af te leggen in vakken die niet tot het gekozen profiel behoren.

De teamleider heeft de bevoegdheid een extra vak al of niet toe te staan. Tijdens leerlingbesprekingen wordt steeds de vraag besproken of de leerling het recht krijgt of behoudt om in een extra vak schoolexamen af te leggen. Het extra vak telt niet mee voor de overgang.

Het toevoegen van een extra vak aan het profiel betekent het volgende:
- de leerling krijgt voor het extra vak boeken.
- de leerling mag tijdens keuzewerktijd in de mediatheek aan het extra vak werken; indien er een KWT-uur is voor het extra vak èn er bij dat KWT-uur ruimte is, mag de leerling een KWT-uur bijwonen in het extra vak. Leerlingen die het betreffende vak in hun reguliere profiel hebben opgenomen hebben steeds voorrang bij plaatsing. Dit kan ertoe leiden dat een leerling met een extra vak een KWT-uur moet verlaten.
- de leerling mag in overleg met zijn afdelingsleider lessen volgen in het extra vak als dat roostertechnisch en qua groepsgrootte mogelijk is. Leerlingen die het betreffende vak in hun reguliere profiel hebben opgenomen hebben steeds voorrang bij plaatsing. Dit kan ertoe leiden dat een leerling met een extra vak een les moet verlaten.

- de leerling heeft het recht in een extra vak een schoolexamen af te leggen, zodat kan worden deelgenomen aan het centraal eindexamen. De leerling neemt initiatief voor het maken van afspraken hierover met de vakdocent. Een afwijkend PTA behoeft de instemming van de teamleider.

- als een leerling wil stoppen met het extra vak, dient hij / zij dat te melden bij de teamleider.
Copyright Lyceum Schöndeln